Privacyverklaring

05 mei 2021

Via de webwinkel verwerken wij persoonsgegevens. Bij KitchenProdax staat privacy hoog in het vaandel en vinden we het van belang om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze beveiligd op te slaan.  

We nemen hierin ook de privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring trachten we duidelijk onze doelen aan te geven waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast slaan wij alleen persoonsgegevens op die nodig zijn voor de legitieme doeleinden van de webshop en nemen we de nodige beveiligingsmaatregelen om deze te beschermen. Voordat we persoonsgegevens opslaan zullen we hiervoor expliciet om toestemming vragen en wanneer door jou gevraagd zullen we inzage bieden, de gegevens corrigeren of verwijderen uit ons systeem. Eventuele derden waarmee wij samenwerken t.b.v. het verbeteren van de website kunnen van van ons persoonsgegevens ontvangen en zullen hier met dezelfde zorgvuldigheid mee omgaan.

Waar wij de persoonsgegevens voor gebruiken

Afhandeling bestelling
Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij diverse persoonsgegevens welke we nodig hebben voor het afronden van de bestelling. Te noemen: e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens. Een gedeelte van deze persoonsgegevens mogen wij overdragen aan onze bezorgdiensten zodat zij daadwerkelijk de bestelling af kunnen leveren. De persoonsgegevens bewaren wij in ons systeem voor fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier komen vragen en eventuele klachten bij ons terecht. Hierbij vragen we om een naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat we het bericht kunnen beantwoorden. Wanneer het contact is afgehandeld zullen wij deze gegevens verwijderen.

Nieuwbrief
Voor het aanmelden van de nieuwsbrief vragen wij om een e-mailadres. Deze gebruiken wij om onze nieuwsbrief naar toe te versturen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen met geboortedatum, geslacht, voor- en achternaam en interesses. Deze gegevens gebruiken we om nieuwsbrieven te personaliseren.

Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Wanneer de cookiemelding is geaccepteerd zullen verschillende gegevens worden opgeslagen zodat deze niet steeds opnieuw ingevuld hoeven te worden en om de website verder te verbeteren en te personaliseren. Wanneer de cookiemelding wordt afgewezen worden de gegevens niet opgeslagen maar kan het zijn dat gedeelten van de site niet optimaal werken.

Shopping Cart